Tarieven

Orienterend kennismakingsgesprek (30 min)

– gratis –

Coaching rondom hoogbegaafdheid, concentratieproblemen, AD(H)D, faalangst, motivatieproblemen, leer- en werkstrategieën, etc.

Intakegesprek met leerkracht rondom individuele leerling

Individuele of duo coaching leerkracht of IB’er.

Observatie in de klas (90 min)

Telefonische follow-up na coachingsessie (30 min)

Reiskosten tot 20 km.

Reiskosten vanaf 20 km.

€ 55,00

€ 65,00

€ 100,00

– gratis –

– gratis –

€ 0,19 per km.

Hoogbegaafdheid en beleid

Intakegesprek beleid begaafde leerlingen (incl. Quickscan)

Opstellen offerte en bespreken/aanpassen (n.a.v. intake)

Advies en ondersteuning m.b.t. beleid

Presentatie Hoogbegaafdheid (90 min)
Wat is Hoogbegaafdheid? Welke persoonlijkheidskenmerken horen erbij? Waar liggen de leermoeilijkheden? Welke behoeften hebben hoogbegaafde leerlingen? Wat is het verschil tussen compacten, verdiepen, verrijken en versnellen?

€ 75,00

– gratis –

€ 75,00 p/u

€ 125,00

Workshop Hoogbegaafdheid op school (5 uur)
Presentatie Hoogbegaafdheid (zie boven), bespreken van eigen casussen, bespreken van kwaliteiten en knelpunten van de school m.b.t. beleid, waar lopen de leerkrachten tegen aan, brainstormen over oplossingen, onderzoeken van verrijkinsmaterialen, opstellen van een actieplan.

€ 400,00

Workshop opzetten Plusklas (75 min)
Deze kan alleen geboekt worden in combinatie met de presentatie of workshop Hoogbegaafdheid. Gezamenlijk stellen we een plan van aanpak op

€ 95,00

Follow-up workshop
Hoever staat het met actieplan? Mogelijke wijzigingen, nieuwe actiepunten? Etc.

€ 65,00 p/u

Tarieven zijn incl. 21% BTW