Advies op maat bij schoolbeleid
rondom hoog- en meerbegaafde leerlingen.

 

 

Passend onderwijs ….

De mogelijkheden van leerlingen vooropstellen…

kinderen

Het klinkt allemaal erg mooi, maar hoe pak je dit aan? Als leerkracht heb je al je handen vol aan alle andere taken.

Kinder- en Jeugdpraktijk ‘Jij’ biedt ondersteuning op maat bij het opstellen van het schoolbeleid rondom hoog- en meerbegaafde leerlingen op de volgende gebieden:

Voorlichting en coaching Hoogbegaafdheid.
Hoe herken je een (hoog)begaafde leerling? Wat zijn de begeleidingsbehoeften? Waar moet je rekening mee houden met het opstellen van een persoonlijk leerplan voor de leerling? Waar liggen de mogelijke leermoeilijkheden? De voorlichting kan plaatsvinden in de vorm van een presentatie voor (een deel van) het team. Daarnaast kunnen leerkrachten en IB’ers individueel of in tweetallen gecoacht worden.

Ondersteuning bij het opstellen van beleid/protocollen rondom begaafde leerlingen.
Informatie over compacten, verrijken, verdiepen en versnellen. Welke materialen biedt je aan? Wanneer zet je ze in? Hoe ga je om met de onderlinge verschillen tussen de begaafde leerlingen? Hoe verwerk je dit in één concrete plan voor de langere termijn?

Opzetten van een Plusklas.

Aan de hand van een vragenlijst (Quickscan) zal gekeken worden welke expertise er al binnen de school aanwezig is, welke activiteiten er al ondernomen zijn, waar de kwaliteiten van de school liggen en wat de knelpunten zijn. Daarnaast wordt er gekeken welke samenwerkingen er met andere scholen in de regio mogelijk zijn. Gezamenlijk zal een plan van aanpak opgesteld worden, waarbij ook rekening wordt gehouden met de (financiele) mogelijkheiden van de school.

Doel van de ondersteuning is om de kennis van (Hoog)begaafdheid binnen de school te vergroten en die kennis praktisch te vertalen in een handelingsplan voor de lange termijn.

Seneca