Psychologisch onderzoek

PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

Wanneer er vragen zijn rondom de capaciteiten en ontwikkeling van uw kind, kan er diagnostisch onderzoek verricht worden. Uitkomsten van dit onderzoek kunnen een verklaring bieden voor de problemen waar u met uw kind tegenaan loopt. Aan de hand hiervan kunnen handelingsadviezen worden gegeven.

Afhankelijk van de hulpvraag en de specifieke problemen van uw kind, bestaat een onderzoek uit:

  • intake- en anamnese gesprek
  • intelligentieonderzoek
  • observatie in de school- en/of thuissituatie
  • persoonlijkheidsonderzoek (gericht op informatieverwerking, sociale cognitie, executief functioneren en/of welbevinden)
  • afsluitend adviesgesprek

Kinder- en Jeugdpraktijk ‘Jij’ werkt daarbij samen met Psychologenpraktijk DURF.

2

Onderzoeken die vallen onder de Generalistische Basis GGZ, kunnen in sommige gevallen vergoed worden door uw gemeente. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de praktijk.

In alle andere gevallen gelden de volgende tarieven:

Intelligentieonderzoek basis (6 – 17 jaar)
Dit bestaat uit een intakegesprek, intelligentieonderzoek, observaties en gesprekjes tijdens het onderzoek en een adviesgesprek met ouders. Het intelligentieonderzoek duurt 1 dagdeel.

€ 520,00

Intelligentieonderzoek middel (6 – 17 jaar)
Dit bestaat uit een uitgebreid intake- en anamnesegesprek, intelligentieonderzoek basis en aanvullend onderzoek of observatie (school of thuis) en adviesgesprek met ouders en zo nodig op school. Het onderzoek duurt 2 dagdelen.

€ 950,00

Capaciteiten- en persoonlijkheidsonderzoek (6 – 17 jaar)
Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid intake- en anamnesegesprek, intelligentieonderzoek basis, uitgebreid aanvullend onderzoek en observatie (op school en/of thuis) en adviesgesprek met ouders en zo nodig op school. Het onderzoek duurt 3 dagdelen.

€ 1280,00