Ouderbegeleiding

Kinder- en Jeugdpraktijk ‘Jij’ heeft als doel dat u als ouder de begeleiding en ondersteuning van uw kind zo snel mogelijk weer volledig zelf op kunt pakken.
Tijdens het coachingstraject van uw kind zullen er ook één of meerdere gesprekken met u als ouders plaatsvinden. Doel van deze gesprek(ken) is:

  • Voorlichting geven over de aard van de problematiek.
  • Handvaten geven voor hoe om te gaan met datgene waar u en uw kind tegenaan lopen.
  • Tips geven hoe u de geleerde vaardigheden tijdens de coachingssessies van uw kind thuis kunt oefenen.

Wellicht zit u ook zelf als ouder met een heleboel vragen, bv. over de opvoeding. Of heeft u gewoon behoefte aan een luisterend oor. Ook daar is ruimte voor bij Kinder- en Jeugdpraktijk ‘Jij’.
Ook wanneer u vast loopt in de communicatie met de school  of leerkracht van uw kind kan Kinder- en Jeugdpraktijk ‘Jij’ een bemiddelende rol spelen.

handen