Leerkrachtbegeleiding

Soms heb je een leerling in de klas waarvan je het idee hebt, dat het niet volledig tot zijn recht komt. De leerling luistert niet, is ongemotiveerd, of kan zich moeilijk op het werk concentreren, is druk of juist teruggetrokken, of is snel uit balans gebracht, haalt lagere cijfers dan je van hem/haar zou kunnen verwachten, levert huiswerk niet in, etc. Hoe ga je daarmee om?

Soms kan het fijn zijn, als een onafhankelijk iemand in de klas komt observeren om te kijken wat er nu precies aan de hand is of als iemand handvaten geeft. Als leerkracht, IB’er of mentor kun je nu eenmaal niet overal antwoorden op hebben.

Leerkrachtbegeleiding of coaching van de IB’er of mentor is erop gericht de kennis te vergroten en handvaten te geven voor in de praktijk.

Vaak zijn 2 – 4 sessies en eventueel een observatie in de klas voldoende om het daarna zelf weer op te pakken. In overleg met ouders wordt tegelijkertijd bekeken in hoeverre individuele coaching van de leerling nodig is.

leerkrachtklein