Coaching voor het kind

Kindercoach en kinderpsycholoog

. matras

 

 

 

galilei

Opgroeien gaat helaas niet altijd vanzelf. Soms zit je kind niet lekker in zijn/haar vel en kun je er als ouder niet helemaal je vinger leggen op wat er nu precies aan de hand is of wat je kunt doen om je kind te helpen. Dan kan het prettig zijn om extra begeleiding in te schakelen.

Je kunt bij Kinder- en Jeugdpraktijk ‘Jij’ terecht voor kindercoaching en psychologische hulp. De begeleiding is kortdurend en oplossingsgericht. Daarbij wordt uitgegaan van de unieke kwaliteiten van elk kind.
De praktijk begeleidt kinderen en tieners met concentratieproblemen, AD(H)D, leerproblemen, (een vermoeden van) hoogbegaafdheid, kinderen en tieners die gepest worden, verlegen zijn, bij woedeaanvallen/driftbuien, bij hooggevoeligheid, kinderen en tieners die te maken hebben met een echtscheiding, verlies of ingrijpende verhuizing, kinderen en tieners die faalangstig zijn, veel piekeren, somber zijn, niet lekker in hun vel zitten of moeite hebben om vrienden te maken.

Ook als uw probleem niet in dit rijtje staat, kunt u altijd contact opnemen met de praktijk om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen.

Werkwijze
Samen met u en uw kind gaan we aan de slag om te ontdekken waar de kwaliteiten liggen en hoe we deze kunnen inzetten om om te gaan met het probleem dat uw kind ervaart. Het doel is dat het kind leert om anders naar het probleem/de problemen te kijken of hoe het met het probleem/de problemen om kan gaan. Uw kind krijgt daardoor meer zelfvetrouwen en gaat steviger in zijn/haar schoenen staan.

Tijdens het eerste intakegesprek maken we uitgebreid kennis met elkaar en proberen we erachter te komen waar de kern van het probleem ligt. Tijdens de coachingssessies krijgt uw kind spelenderwijs handvaten om het probleem stapsgewijs aan te pakken en/of ermee om leren te gaan en oefenen we de vaardigheden die het kind daarvoor nodig heeft.
Er wordt daarbij gebruik gemaakt van verschillende technieken als spel, beeldende technieken, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, verschillende  gesprekstechnieken, verbeteren van de executieve functies, vaardigheidstraining, mindset- en strategietraining, leren leren, etc. Welke techniek(en) ingezet word(en) is afhankelijk van de aard van het probleem, van wat het beste aansluit bij het karakter en de kwaliteiten van uw kind en de leeftijd van uw kind.

Kinder- en Jeugdpraktijk ‘Jij’ is erop gericht dat de situatie van het kind zo geoptimaliseerd wordt, dat de nieuw geleerde vaardigheden het best tot zijn recht komen. Gesprekken met ouders en/of de leerkracht/mentor van uw kind zijn daarom ook onderdeel van het coachingsproces. Hoe vaak dit zal plaatsvinden wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van de aard van het probleem/de problemen.

Voor meer informatie zie ook Ouderbegeleiding’ of ‘Leerkrachtbegeleiding’.