Kenmerken van Hoogbegaafdheid

Is je kind mogelijk hoogbegaafd?

Maar nu praktisch: Hoe weet je of je mogelijk te maken hebt een hoogbegaafd kind?
In de literatuur worden een aantal veel voorkomende kenmerken bij hoogbegaafde kinderen genoemd:

 

 

hoogbegaafdklein

♦ Ongewone alertheid vanaf zeer jonge leeftijd
♦ Snel leren, het vermogen om snel verbanden te leggen
♦ Ongebruikelijk goed geheugen
♦ Ongebruikelijk grote woordenschat en complexe zinsbouw voor de leeftijd
♦ Intense nieuwsgierigheid, veel vragen stellen
♦ Brede interesse
♦ Ongebruikelijke emotionele diepgang, intense gevoelens en reacties, hoogsensitief
♦ Idealisme en rechtvaardigheidsgevoel vanaf jonge leeftijd
♦ Sterk betrokken bij maatschapppelijke politieke kwesties
♦ Vaak in gedachten verzonken, neiging to dagdromen
♦ Ongeduldig jegens eigen onvermogen en dat van anderen
♦ Sterke fantasie en creativiteit
♦ Opmerkelijk gevoel voor humor, houden van woordspelingen
♦ Redenen en achtergronden willen begrijpen
♦ Complex, abstract en logisch denken vanuit eigen inzicht
♦ Interesse in experimenteren en het dingen op andere manieren doen dan gebruikelijk
♦ Lange aandachtsspanne bij onderwerpen waarin ze geinteresseerd zijn
♦ Perfectionistisch

Onderling verschillen hoogbegaafde kinderen sterk van elkaar. Een enkel kind zal zelden aan al deze kenmerken tegelijk voldoen. Het omgekeerde is ook mogelijk: als uw kind één of meerdere van deze kenmerken laat zien, wil het nog niet zeggen dat het om hoogbegaafdheid gaat.
Om dat te bepalen is er uitgebreid psychologisch onderzoek nodig