Coaching bij Kinder- en Jeugdpraktijk ‘Jij’

vliegerballon

Kinder- en Jeugdpraktijk ‘Jij’ is erop gericht de situatie zo te optimaliseren dat de talenten van het kind tot zijn recht komen en verder ontwikkeld kunnen worden. Ook belangrijk daarbij is dat het kind weer lekker in zijn/haar vel komt te zitten en zelfvertrouwen ontwikkeld. Daarbij worden de verschillende aspecten die van invloed kunnen zijn (zie het model van Renzulli/Mönks) meegenomen. Daarnaast word er gekeken naar welke vaardigheden het kind verder kan ontwikkelen om zijn talenten beter in te kunnen zetten. Welke aspecten gecoacht en begeleid worden is afhankelijk van de individuele behoeften. Na een intakegesprek wordt er in overleg met ouder en kind vastgesteld welke begeleidingsbehoefte er is. In de praktijk kan dit inhouden:

  • Coaching van het kind, bv. aan de hand van de methode Talentvaardig, versterken executieve functies, sociale vaardigheidstraining, faalangsttraining, voorlichting over hoogbegaafdheid, opleidingskeuze, aanleren studievaardigheden/leren leren, versterken zelfvertrouwen, etc .
  • Coaching van ouders, bv. voorlichting over hoogbegaafdheid, hoe om te gaan met de (emotionele) intensiviteit van je kind, opvoeden van een hoogbegaafd kind, schoolkeuze, omgaan met onderpresteren, motivatieproblemen, etc.
  • Coaching van de leerkracht/mentor, bv. voorlichting over behoeften van het hoogbegaafde kind, het opstellen van een persoonlijk leerplan voor uw kind, hoe herken je hoogbegaafdheid, compacten, verrijken, hoe biedt je voldoende uitdaging, omgaan met dubbele diagnose, enz.

De methode Talentvaardig heeft het meeste succes als uw kind op school voldoende uitgedaagd wordt. Dit zal dus altijd in eerste instantie bekeken worden – idealiter samen met de leerkracht/mentor/school van uw kind. Voor verder informatie over begeleiding bij Kinder- en Jeugdpraktijk ‘Jij’ en Tarieven zie ook Ouder en Kind.

silhouettesklein2