Trainen van executieve functies
met TalentVaardig

Naast de noodzaak van een leerrijke omgeving spelen ook intrinsieke factoren een rol bij het tot uiting komen van hoogbegaafdheid. Vaak blijkt dat de executieve functies bij hoogbegaafde kinderen minder goed ontwikkeld zijn. Dit zijn de functies in je brein die het mogelijk maken dat je rationele beslissingen neemt, impulsen beheerst en kunt focussen op wat belangrijk is. Bijvoorbeeld:

  • Is je kind in staat een plan te bedenken om een vooraf bepaald doel te bereiken (planning) ?
  • Kan je kind zaken ordenen volgens een systeem (organisatie)?
  • Kan je kind reflecteren op zijn gedrag of op de situatie (metacognitie)?
  • Is je kind in staat zijn reactie in te houden en eerst na te denken voor hij iets doet of zegt (reactie –inhibitie)?
  • Kan je kind leiding nemen over zijn emoties (emotie-regulatie)?
  • Kan je kind direct op een effeciente manier aan een taak beginnen (taakinitiatie)?
  • En wat als dingen anders lopen dan gepland (flexibiliteit)?

Wanneer executieve functies niet voldoende ontwikkeld worden, komt (hoog)begaafdheid niet tot zijn recht. Je ziet dit terug in de zes interne factoren die Yvonne Buijsen-Duran beschrijft in haar boek Talentvaardig:

De factor van intrinsieke motivatie

♦ De factor van faalangst

♦ De factor van taakgerichtheid en concentratie

♦ De factor van doorzettingsvermogen

♦ De factor van stressgevoeligheid

♦ De factor van werk- en leerstrategieen

vervelingklein

Daarbij gaat zij ervan uit dat zowel cognitieve als persoonskenmerken van belang zijn. De methode is erop gericht om kinderen te helpen de meest gesignaleerde en voorkomende uitdagingen – faalangst, verminderde concentratie, motivatieproblematiek, geen doorzettingsvermogen, stressgevoeligheid, niet weten hoe te leren – bij hoogbegaafdheid aan te gaan, waarbij de ontwikkeling van specifieke executieve functies centraal staat. Het kind maakt zichzelf blijvend sterker en is beter in staat de talenten te benutten. De methode is afgestemd op de specifieke begeleidingsbehoefte die het kind nodig heeft, zodat de kans op succes vele malen groter is.

peale