Praktijk voor coaching en psychologische begeleiding
in Eindhoven en omgeving.

Kinderpsycholoog en kindercoach

 

 

 

 

 

 

 

Keller 2

Kinder- en Jeugdpraktijk ‘Jij’ is gericht op het coachen, begeleiden en ondersteunen van kinderen van 2 – 18 jaar, hun ouders en leerkrachten, daar waar het nodig is.
Uitgangspunt daarbij is de eigenheid van het kind en dat ieder kind zijn/haar eigen talenten en kwaliteiten heeft.
Het doel is deze naar voren te halen en deze in te zetten om moeilijkheden het hoofd te bieden.

De praktijk richt zich in het bijzonder op kinderen met (een vermoeden van) hoogbegaafdheid.

Daarnaast kun je hier terecht bij:

Concentratieproblemen
ADHD
Leerproblemen
Faalangst
Laag zelfbeeld / Minderwaardigheidsgevoelens
Hulp bij Sociale Vaardigheden / Weerbaarheid
Rouw
Echtscheiding
Hooggevoeligheid
Piekeren
Vragen over opvoeding
Omgaan met emoties / frustraties
Stemmingswisselingen / depressie

Binnenkort stopt deze praktijk met de werkzaamheden. Om die reden is er geen ruimte meer voor nieuwe clienten.

r

 

 

 

Einstein